เกี่ยวกับเรา

ด่วน เร็ว ดี ทันสมัย

DP ADVANCE X CO.,LTD

Vision & Mission

เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทุกคนให้ความเชื่อถือ และให้การยอมรับว่าเรามุ่งเน้นการผลิตงานชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงได้เป็นอย่างดีเชี่ยวชาญ
เพราะเรามีเครื่องมือหน่วยวัดที่เป็นสากล สามารถวัดได้ตามเกณฑ์มาตราฐานทั้งตัวสินค้าการให้บริการเรามุ่งเน้นบริการด้านการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
(Subcontracting OEM Manufacturing) 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ จำกัด

บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ. 2560  ได้ดำเนินงานด้านการผลิตชิ้นงานตามแบบ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล ชิ้นงานเฉพาะด้าน งานเชื่อมตามแบบและประกอบ
เราสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทั้งรายใหญ่รายย่อย บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
เราใช้กระบวนการผลิตและทีมช่างที่มีเทคนิคชั้นสูง เช่น การเจาะ การกัด การกลึง การคว้าน การปาด การต๊าปเกลียว
งานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะและประกอบชิ้นงานมีประสบการณ์มากมายกับวัสดุและอุปกรณ์หลายรูปแบบ

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตดังกล่าว อาทิเช่น เครื่องจักร CNC Machining Center
เครื่องจักรกลึง Lathe CNC ควบคุมมาตรฐานและตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูง

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมงานช่างผู้ชำนาญงานซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบพื่อรักษามาตรฐาน
เรายังใส่ใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นำหน้าเศรษฐกิจ การผลิตเร็วทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ
ผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จ
200 +
ทีมงานช่างและ
ผู้เชี่ยวชาญ
0 +
ความพึงพอใจ
จากลูกค้า
0 %

D

Delivery on time


การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา การให้บริการ
ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า
การส่งมองสินค้า
ตามเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

P

Model Product & High Productivity


ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด งานออกมาดูดี รวดเร็ว และทันสมัย มีคุณภาพผ่านเกณฑ์สากลทั่วโลก

X

The generation of eXperiences

การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา การให้บริการ
ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า
การส่งมองสินค้า
ตามเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Scroll to Top